Oznámení EIA SEA

Oznámení EIA

  • Oznamovatel (ten, kdo hodlá provést záměr) předkládá oznámení záměru příslušnému úřadu.
  • Je-li záměr podlimitní, oznamovatel předkládá oznámení a příslušný úřad rozhodne, zda tento záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení.
  • Oznámení o záměru, který vždy podléhá posouzení, vždy musí obsahovat hlavní varianty a stěžejní důvody právě pro volbu tohoto záměru vzhledem k vlivu na životní prostředí
  • Oznamovatel může místo oznámení v některých případech (uvedených v zákoně) předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí .
  • Každý se může k oznámení písemně vyjádřit.

 

Posudek EIA | Způsoby posuzování EIA, SEA | Oznámení EIA, SEA | Zjišťovací řízení EIA, SEA | Kontakty